TT Pharma > Kontakt
Intraoseálne ihly Operačné krytie HIV test OraQuick Nitrilové vyšetrovacie rukavice Popáleniny Integuseal

TT PharmaFalck Falck Ate Zamed Cibamed RK Trade VZSSR

TT Pharma, s.r.o

Nitrianska 445
925 51 Šintava

Tel: +421 31 / 789 60 42 - 43
Fax: +421 31 / 789 60 44
Informácie: ttpharma@ttpharma.sk
Mobil: + 421 918 183 559

Obchodný riaditeľ:

PhDr. Simona Súkenníková
simona.sukennikova@ttpharma.sk
Mobil: + 421 918 183 559

Ekonomické oddelenie:

Ing. Eva Brezovská
brezovska@ttpharma.sk
Mobil: + 421 917 442 460

Referent nákupu a predaja

Silvia Ondrejková
ondrejkova@ttpharma.sk
Mobil: + 421 917 429 964

Referent logistiky a skladového hospodárstva:

Ing. Juraj Konya
konya@ttpharma.sk
Mobil: + 421 917 429 966

Sklad
a doprava:

Robert Gajdošech
gajdosech@ttpharma.sk
Mobil: + 421 917 442 464

Sklad
a doprava:

Marek Barienčík
vodič/skladník
Mobil: + 421 905 703 919


Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka číslo 21720/T
Alebo nás kontaktujte cez kontaktný formulár

COPYRIGHT TT PHARMA © 2011 I QPQ s.r.o.