TT Pharma > Kontakt
Intraoseálne ihly Operačné krytie HIV test OraQuick Nitrilové vyšetrovacie rukavice Popáleniny Integuseal

TT PharmaFalck Falck Ate Zamed Cibamed RK Trade VZSSR

TT Pharma, s.r.o

J.Bottu 2
917 01 Trnava

Prevádzka: Nitrianska 445, 925 51 Šintava
Tel: +421 31 / 789 60 42 - 43
Fax: +421 31 / 789 60 44
Informácie: ttpharma@ttpharma.sk
Mobil: + 421 918 183 559

Obchodný riaditeľ:

PhDr. Simona Súkenníková
simona.sukennikova@ttpharma.sk
Mobil: + 421 918 183 559

Ekonomické oddelenie:

Ing. Eva Brezovská
brezovska@ttpharma.sk
Mobil: + 421 917 442 460

Referent nákupu a predaja

Silvia Ondrejková
ondrejkova@ttpharma.sk
Mobil: + 421 917 429 964

Referent logistiky a skladového hospodárstva:

Ing. Juraj Konya
konya@ttpharma.sk
Mobil: + 421 917 429 966

Sklad
a doprava:

Robert Gajdošech
gajdosech@ttpharma.sk
Mobil: + 421 917 442 464

Sklad
a doprava:

Marek Barienčík
vodič/skladník
Mobil: + 421 905 703 919


Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka číslo 21720/T
Alebo nás kontaktujte cez kontaktný formulár

COPYRIGHT TT PHARMA © 2011 I QPQ s.r.o.