TT Pharma
Intraoseálne ihly Operačné krytie HIV test OraQuick Nitrilové vyšetrovacie rukavice Popáleniny Integuseal

TT PharmaTuberkulínové a inzulínové striekačky CHIRANA sú určené pre aplikáciu 1 ml liečiva. Inzulínové a tuberkulínové striekačky CHIRANA sú určené k rýchlemu použitiu po naplnení.
Striekačky injekčné pre jedno použitie sú určené na aplikácie bežných injekčných roztokov a odbery v zdravotníctve. Vyrábané sú zo zdravotne nezávadných materiálov.
Sterilné injekčné striekačky na jednorázové použitie sú určené na aplikácie bežných injekčných roztokov a odbery v zdravotníctve.

COPYRIGHT TT PHARMA © 2011 I QPQ s.r.o.