TT Pharma
Intraoseálne ihly Operačné krytie HIV test OraQuick Nitrilové vyšetrovacie rukavice Popáleniny Integuseal

TT PharmaPlošná dezinfekcia Dezinfekcia nástrojov, kovu, skla, keramiky a plastu Dezinfekcia povrchov, prístrojov a predmetov Dezinfekcia rúk, regenerácia a ošetrenie rúk Dezinfekcia kože, slizníc a operačného poľa Aplikačné pomôcky

COPYRIGHT TT PHARMA © 2011 I QPQ s.r.o.