TT Pharma
Intraoseálne ihly Operačné krytie HIV test OraQuick Nitrilové vyšetrovacie rukavice Popáleniny Integuseal

TT PharmaFalck Falck Ate Zamed Cibamed RK Trade VZSSR

Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. vznikla v roku 2008. Predmetom činnosti firmy je veľkodistribúcia špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky pre nemocnice, záchranné systémy a iné zdravotnícke zariadenia.

Od roku 2009 je spoločnosť TT Pharma, s.r.o. výhradným zástupcom spoločnosti Kimberly-Clark Healthcare.Kimberly-Clark

Väčšina produktov je importovaných z krajín EU a USA. Za krátke obdobie fungovania našej spoločnosti sme si vybudovali dôležité postavenie na trhu so zdravotníckym materiálom a tak isto aj medzi jednotlivými dodávateľmi.

Snažíme sa rozširovať portfólio produktov k spokojnosti našich zákazníkov a snažíme sa im ponúknuť viac než len predaj produktov. Klient je u nás na prvom mieste a ku každému máme individuálny prístup prostredníctvom našich obchodných zástupcov.

Spoločnosť TT Pharma je držiteľom certifikátu systému kvality podľa ISO 9001:2000 pre oblasť veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok.

ISO

COPYRIGHT TT PHARMA © 2011 I QPQ s.r.o.